Kategorier
Företagande

Fördelar med att starta bolag på Cypern

Allt fler svenskar – och övriga europeér – väljer att starta bolag på Cypern och på Malta och till största del så beror det på den förmånliga beskattningen som sker där i jämförelse med deras respektive hemländer. Just då det kommer till svenskar så blir denna aspekt allt mer påtaglig. Det är helt enkelt väldigt hög skatt i Sverige – en skatt som gör att många företag inte finner den lönsamhet som de värderar sin produkt eller sin tjänst till.

Det är också därför som man väljer att istället förlägga- och starta – sitt bolag till exempelvis Cypern. Många menar här – lite slarvigt och nonchalant – att just den ekonomiska biten är den enda anledningen till att detta sker; men om använder sig av detta påstående så ignorerar man också de andra fördelarna som just Cypern för med sig.

Om vi här börjar med de geografiska så är nämligen Cypern en betydligt bättre utgångspunkt för ett företag än vad Sverige är. Läget är nämligen i det närmaste perfekt – Cypern ligger omgivet av tre stycken kontinenter; Europa, Asien och Afrika – något som gör att man som företagare på ett bättre sätt kan knyta- och utveckla affärsrelationer med andra företag. Att exempelvis få ett företag att ta sig till Sverige för möten och annat är – helt enkelt – inte lika lätt och attraktivt som vi svenskar ibland inbillar oss.

Om vi fortsätter med de geografiska skälen till att fler svenskar väljer att starta bolag på Cypern så handlar det om klimatet. Landet ligger i östra Medelhavet – något som gör att klimatet och vädret är betydligt behagligare än vad vi har i Sverige. Vidare då – finns det några andra fördelar? Ja, här ska man heller inte underskatta lokalbefolkningen och deras utbildning som generellt sätt är väldigt hög; att få tag på kompetent och skicklig arbetskraft till sitt företag är således inget bekymmer och då de språkliga barriärerna (de flesta cyprioter talar god engelska) är små så blir detta ytterligare en anledning.

Naturligtvis så handlar det först och främst om ekonomiska fördelar i att starta ett bolag på Cypern eller i något annat land med lågt skattetryck – vi skulle ljuga om vi påstod något annat. Men, att helt ignorera de andra fördelarna som följer med är bara dumt och respektlöst mot ett land på kraftig frammarsch.

Varför har fenomenet ett dåligt rykte?

Då man nämner något om Cypern, Malta och att man funderar på att starta ett bolag där så möts man generellt sett av viss skepsis. Anledningen till detta är att många har hittat luckor i lagen som gör att de kommer undan svensk beskattning; något som gett hela företeelsen ett dåligt rykte.

Som exempel på hur det kan gå till så kan ett svenskt fåmansföretag starta ett holdingbolag på Cypern för att därefter flytta vinsten från det svenska bolaget dit. Det som sedan sker är att samma bolag lånar ut pengar till den svenska ägaren personligen – pengar som denne kan använda till att köpa privata föremål eller göra investeringar. Det här hade han varit tvungen att betala skatt för i Sverige; något som han alltså slipper genom det här – tvivelaktiga – systemet.

Det man ska veta rörande det här är att det inte alls är lika enkelt längre; Skatteverket gör regelbundna kontroller och har en relativt god insyn numera. Något som naturligtvis är positivt då vår svenska statskassa får fler intäkter. Det dåliga rykte som omgett Cypern är således på väg att – med all rätt – försvinna.