Kategorier
Utbildning

Kan en utbildning hos SFI (svenska för invandrare) i Stockholm hjälpa mig?

Att komma till ett nytt land och anpassa sig till denna kultur tar – och ska få ta tid – man kan helt enkelt inte kräva att en människa direkt ställer om dig och blir en perfekt del av ett helt nytt samhälle. Kulturer, religioner och annat skiljer sig åt över hela världen och sådant måste få tid att sjunka in hos personer. Du kan alltså inte ta en människa som flytt ifrån krigets Syrien, landat med sin familj i Stockholm och sedan förvänta sig att dessa människor direkt ska passa in och bidra – nej, det är helt omöjligt och om man vänder på denna frågeställning så blir det lättare att förstå också.

Det tar alltså – och måste få ta – tid men därmed inte sagt att det inte finns hjälpmedel till att snabbare interagera denna familj i det svenska samhället. En bra och effektiv nyckel är att snabbt lära sig språket och detta gör att denna familj i Stockholm snabbt kan bli en del av Sverige på ett annat sätt – att kunna uppfatta, förstå och delta i samtal är helt enkelt något som är en förutsättning. En utbildning anordnad av SFI i Stockholm (svenska för invandrare) kan vara ett väldigt bra alternativ till att lära sig svenska språket – både pedagogiskt, praktiskt och i tal- och skrift. Genom SFI i Stockholm (svenska för invandrare) får denna familj de nycklar de behöver för att lättare anpassa sig och man ska även veta att dessa utbildningar finns både på halv- och heltid samt går att kombinera med arbete då de även går att läsa på kvällstid.

En utbildning hos SFI i Stockholm (svenska för invandrare) är alltså det som kan visa sig vara skillnaden mellan en familj som lär sig att fullt ut älska Sverige och en familj som inte alls trivs. Detta är också lätt att förstå och vända på – tänkt dig själv att komma till ett nytt land och inte förstå någonting som sägs runtomkring dig. Visst skulle det bli lättare med språket som verktyg? SFI (svenska för invandrare) jobbar aktivt för människors bästa – oavsett om utbildningen sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Hur långa är utbildningar anordnade av SFI (svenska för invandrare) i Stockholm?

Hur lång tid man vill läsa svenska är upp till en själv – man ska dock veta att svenskan är ett ganska svårt språk generellt som skiljer sig väldigt mycket i tal och skrift och att man därför bör passa på att läsa så länge som möjligt.

SFI (svenska för invandrare) försöker hela tiden se till varje individ och anpassa utbildningen efter varje persons bästa – detta med hjälp av både praktiska och pedagogiska verktyg och oavsett om man bor i Stockholm eller i Sveg. Att lära sig det svenska språket är någonting SFI (svenska för invandrare) ser som någonting oerhört viktigt för att bli en del av Sverige och det är därför som fler och fler också använder sig av utbildningar därifrån – det kan vara en kvällskurs i Stockholm eller en daglig utbildning i Gävle – resultatet och målet är alltid detsamma. Att lära sig svenska.