Kategorier
Solceller

Solcellsleverantör – hjälp till egen elproduktion

Många upplever att kostnaden för elektricitet gräver allt djupare hål i den privata ekonomin. Låt en solcellsleverantör installera solpaneler på ditt hustak.

Vid början av 1970-talet ansågs det vara av högsta mode att värma upp hus med direktverkande el. I efterhand kan den inställningen ha varit något aningslös. Men vid den tiden insåg ingen att elektricitet skulle bli en bristvara. Vattenkraften hade redan byggts ut och introduktionen av kärnkraft stod för dörren.

Idag vet vi bättre. För att rädda jordklotet måste vi radikalt minska användningen av fossila bränslen. Bilar ska inte drivas med bensin eller diesel utan med laddningsbara batterier. Den högvärdiga el som genereras storskaligt ska helst användas för att framställa vätgas som i sin tur ska ersätta kol vid ståltillverkning.

En solcellsleverantör sänker uppvärmningskostnaden

Utvecklingen inom elmarknaden har gett betydande problem för många privata hushåll. Jakten efter smarta alternativ för uppvärmning pågår för fullt. Men det finns lösningar. Att installera luft-luftvärmepumpar är ett sätt att minska förbrukningen av inköpt el från det fasta elnätet. Förbrukningen kan i bästa fall reduceras med upp till sjuttiofem procent.

“Men behöver inte en värmepump drivas med elektricitet?”, frågar du dig som villaägare. Visst är det så men elektriciteten kan ju framställas småskaligt på ditt villatak med hjälp av solceller. Du slår helt enkelt två flugor i en smäll och sänker uppvärmningskostnaden samtidigt som du långsiktigt genererar billig el. 

Stabilt elpris med hjälp av solcellsleverantör 

Du och din familj bor i ett hus där elförbrukningen är stor. Flera hushållsapparater kräver sin tribut och du skulle gärna vilja köpa en ny elbil. Den senaste fakturan från ditt elhandelsbolag gör dig fundersam och vid en middag delger du familjen dina bekymmer. “Ska vi teckna ett elavtal med rörligt timpris?”, frågar din fru. “Vi kan ju turas om att köra disk- och tvättmaskinerna på natten när priset är lågt”. 

“Men på natten ska vi väl sova så att vi klarar av skolan dagen efter?”, svarar sonen i huset som läser på tekniskt gymnasium. “Varför kan vi inte producera vår egen el genom att installera solpaneler på vårt tak?”. “Har ni inte sett att flera av våra grannar har glänsande tak som lyser i solen?”.

En solcellsleverantör lämnar offert

Din son förklarar pedagogiskt för familjen hur solceller fungerar. Mellan en solcells fram- och baksida bildas spänning i form av likström. Strömmen tas upp i en elkabel och med hjälp av växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som sedan tas ut i befintliga eluttag. “Men har vi tillräckligt med solljus på våra breddgrader?” frågar du. “En anläggning på vårt tak kommer säkert att vid vissa tidpunkter generera mer ström än vad vi förbrukar”, svarar sonen.

Du kontaktar en solcellsleverantör och det visar sig att din son har rätt. Ert tak kommer att få bra instrålning av sol för att försörja hushållet med el under en stor del av året. Den överskottsel som kommer att produceras kan säljas till ett elhandelsbolag. Vid de tidpunkter då förbrukningen överskrider elproduktionen köper du tillbaka ström från elhandelsbolaget precis som vanligt.

För mer information samt tips besök denna hemsida: elavsol.se