Kategorier
Artiklar

Skyltar säger mycket om en stad

En lite bortglömd del av hur en stad är uppbyggd gäller informationen som vi dagligen lutar oss mot – men som vi sällan är medvetna om. Kort sagt; vi navigerar hela tiden och vi använder oss av olika riktmärken som vi kanske inte tänker på. Vi ger ett exempel och säger att du befinner dig i Stockholm för första gången och där du på snabbast möjliga tid ska ta dig från plats A till plats B och tillbaka.

Hur agerar du här? Jo, din hjärna kommer undermedvetet att snappa upp olika riktmärken som du sedan kommer att använda som information för din hemväg. Du ser skyltar från butiker, du ser en staty och du lägger en speciell korsning på minnet och vidare så memorerar du naturligtvis även skyltar som har en relevant information.

Ska din resa gå från Södermalm till Östermalm så kommer det primärt att vara så att du aktivt söker skyltar som påvisar bästa möjliga väg mellan dessa båda stadsdelar i Stockholm. Sekundärt så kommer kommer du att fästa uppmärksamhet kring skyltar på husknutar där olika gatuadresser står skrivna och här kan vi lika gärna byta ut Stockholm mot London, New York eller varför inte Östersund. Hjärnan fungerar på samma sätt oavsett och det är väldigt häftigt att se kapaciteten man har genom sådana konkreta exempel kring samling av information som kan vara relevant vid att hitta rätt i en ny stad.

Informativa skyltar ger mer kött på benen

Vi har ovan berört mycket kring vilken betydelse skyltar har i detta och frågan vi ställer oss är följande: kommer skyltar att fylla någon funktion i framtiden? Anledningen till att vi ställer frågan är att om vi placerar dig på samma sätt i Stockholm idag – men ger dig en möjlighet att använda din mobiltelefon – så skulle det hela kunna se lite annorlunda ut.

Plötsligt så skulle du nämligen använda funktioner på din mobil för att hitta rätt, du skulle kunna få en rutt utstakad på din skärm och du skulle genom detta hitta betydligt enklare.

Dock: skulle du verkligen ha lika roligt? Nej, en del av spänningen i att utforska en ny stad ligger i att välja fel väg, tyda skyltar fel och hamna snett och därför anser vi att skyltar även i framtiden kommer att fylla en betydelse. Enligt oss så skulle Stockholm snarare må bra av fler skyltar, gärna sådana som berör olika händelser, platser och skeenden i stadens historia. Saker som man – direkt eller indirekt – lägger på minnet och som alltid är bra att ha i bagaget.