Kategorier
Artiklar

Skyltar säger mycket om en stad

En lite bortglömd del av hur en stad är uppbyggd gäller informationen som vi dagligen lutar oss mot – men som vi sällan är medvetna om. Kort sagt; vi navigerar hela tiden och vi använder oss av olika riktmärken som vi kanske inte tänker på. Vi ger ett exempel och säger att du befinner dig i Stockholm för första gången och där du på snabbast möjliga tid ska ta dig från plats A till plats B och tillbaka.

Hur agerar du här? Jo, din hjärna kommer undermedvetet att snappa upp olika riktmärken som du sedan kommer att använda som information för din hemväg. Du ser skyltar från butiker, du ser en staty och du lägger en speciell korsning på minnet och vidare så memorerar du naturligtvis även skyltar som har en relevant information.

Ska din resa gå från Södermalm till Östermalm så kommer det primärt att vara så att du aktivt söker skyltar som påvisar bästa möjliga väg mellan dessa båda stadsdelar i Stockholm. Sekundärt så kommer kommer du att fästa uppmärksamhet kring skyltar på husknutar där olika gatuadresser står skrivna och här kan vi lika gärna byta ut Stockholm mot London, New York eller varför inte Östersund. Hjärnan fungerar på samma sätt oavsett och det är väldigt häftigt att se kapaciteten man har genom sådana konkreta exempel kring samling av information som kan vara relevant vid att hitta rätt i en ny stad.

Informativa skyltar ger mer kött på benen

Vi har ovan berört mycket kring vilken betydelse skyltar har i detta och frågan vi ställer oss är följande: kommer skyltar att fylla någon funktion i framtiden? Anledningen till att vi ställer frågan är att om vi placerar dig på samma sätt i Stockholm idag – men ger dig en möjlighet att använda din mobiltelefon – så skulle det hela kunna se lite annorlunda ut.

Plötsligt så skulle du nämligen använda funktioner på din mobil för att hitta rätt, du skulle kunna få en rutt utstakad på din skärm och du skulle genom detta hitta betydligt enklare.

Dock: skulle du verkligen ha lika roligt? Nej, en del av spänningen i att utforska en ny stad ligger i att välja fel väg, tyda skyltar fel och hamna snett och därför anser vi att skyltar även i framtiden kommer att fylla en betydelse. Enligt oss så skulle Stockholm snarare må bra av fler skyltar, gärna sådana som berör olika händelser, platser och skeenden i stadens historia. Saker som man – direkt eller indirekt – lägger på minnet och som alltid är bra att ha i bagaget.

Kategorier
Företagande

Fördelar med att starta bolag på Cypern

Allt fler svenskar – och övriga europeér – väljer att starta bolag på Cypern och på Malta och till största del så beror det på den förmånliga beskattningen som sker där i jämförelse med deras respektive hemländer. Just då det kommer till svenskar så blir denna aspekt allt mer påtaglig. Det är helt enkelt väldigt hög skatt i Sverige – en skatt som gör att många företag inte finner den lönsamhet som de värderar sin produkt eller sin tjänst till.

Det är också därför som man väljer att istället förlägga- och starta – sitt bolag till exempelvis Cypern. Många menar här – lite slarvigt och nonchalant – att just den ekonomiska biten är den enda anledningen till att detta sker; men om använder sig av detta påstående så ignorerar man också de andra fördelarna som just Cypern för med sig.

Om vi här börjar med de geografiska så är nämligen Cypern en betydligt bättre utgångspunkt för ett företag än vad Sverige är. Läget är nämligen i det närmaste perfekt – Cypern ligger omgivet av tre stycken kontinenter; Europa, Asien och Afrika – något som gör att man som företagare på ett bättre sätt kan knyta- och utveckla affärsrelationer med andra företag. Att exempelvis få ett företag att ta sig till Sverige för möten och annat är – helt enkelt – inte lika lätt och attraktivt som vi svenskar ibland inbillar oss.

Om vi fortsätter med de geografiska skälen till att fler svenskar väljer att starta bolag på Cypern så handlar det om klimatet. Landet ligger i östra Medelhavet – något som gör att klimatet och vädret är betydligt behagligare än vad vi har i Sverige. Vidare då – finns det några andra fördelar? Ja, här ska man heller inte underskatta lokalbefolkningen och deras utbildning som generellt sätt är väldigt hög; att få tag på kompetent och skicklig arbetskraft till sitt företag är således inget bekymmer och då de språkliga barriärerna (de flesta cyprioter talar god engelska) är små så blir detta ytterligare en anledning.

Naturligtvis så handlar det först och främst om ekonomiska fördelar i att starta ett bolag på Cypern eller i något annat land med lågt skattetryck – vi skulle ljuga om vi påstod något annat. Men, att helt ignorera de andra fördelarna som följer med är bara dumt och respektlöst mot ett land på kraftig frammarsch.

Varför har fenomenet ett dåligt rykte?

Då man nämner något om Cypern, Malta och att man funderar på att starta ett bolag där så möts man generellt sett av viss skepsis. Anledningen till detta är att många har hittat luckor i lagen som gör att de kommer undan svensk beskattning; något som gett hela företeelsen ett dåligt rykte.

Som exempel på hur det kan gå till så kan ett svenskt fåmansföretag starta ett holdingbolag på Cypern för att därefter flytta vinsten från det svenska bolaget dit. Det som sedan sker är att samma bolag lånar ut pengar till den svenska ägaren personligen – pengar som denne kan använda till att köpa privata föremål eller göra investeringar. Det här hade han varit tvungen att betala skatt för i Sverige; något som han alltså slipper genom det här – tvivelaktiga – systemet.

Det man ska veta rörande det här är att det inte alls är lika enkelt längre; Skatteverket gör regelbundna kontroller och har en relativt god insyn numera. Något som naturligtvis är positivt då vår svenska statskassa får fler intäkter. Det dåliga rykte som omgett Cypern är således på väg att – med all rätt – försvinna.

Kategorier
Bostad

Rätt teknisk förvaltning ger mervärde

Tillhör man en bostadsrättsförening så innebär detta att man väljer en styrelse som fattar de avgörande besluten kring skötsel och drift av fastigheterna; en demokratisk process som innebär att man på egen hand också kan anmäla sitt intresse för att tillhöra denna skara.

Men; tänker många här – jag saknar utbildning, jag saknar den nödvändiga erfarenheten och jag vet ingenting om hur man sköter ekonomi och jag vet definitivt ingenting om hur man renoverar och reparerar uppkomna problem?

Det spelar ingen roll; faktum är att en styrelse till en bostadsrättsförening till största del består av lekmän (och att betalningen också är därefter och kommer i form av exempelvis en fri parkeringsplats eller en reducerad hyra) och att man nästan uteslutande använder sig av extern hjälp för skötsel och drift av fastigheterna.

Man anlitar ett företag inom teknisk förvaltning som hela tiden ser över vilka projekt som ska äga rum, hur mycket dessa kommer att kosta, om det finns alternativa lösningar för att spara pengar (nytt bredband, ny energibrunn, byte av värmepump etc) och det svåra i detta är att hitta rätt företag.

Valet av företag inom teknisk förvaltning kan nämligen vara svårt att göra – speciellt i Stockholm där det finns väldigt många sådana. Det som dock är gemensamt är att valet är väldigt viktigt då det i allra högsta grad kan påverka sin egen och de medlemmar som finns i bostadsrättsföreningens levnadsstatus. Både sett rent ekonomiskt – lägre hyra – och sett rent trivselmässigt – exempelvis hur ventilationen ser ut, hur varmt det är inomhus och hur vattnet flödar genom ledningar och rör.

Frågan är då naturlig: hur hittar man rätt företag för teknisk förvaltning i Stockholm?

Hitta en partner för teknisk förvaltning

Det kan som sagt vara svårt att begränsa urvalet bland de företag inom teknisk förvaltning i Stockholm då det finns så pass många. Ett tips som man kan använda sig av är dock att man försöker jämföra den hyra man betalar med en annan bostadsrättsförening av samma storlek i Stockholm och som ligger i samma område.

Är deras hyra väldigt mycket lägre så kan detta vara ett tecken på att det företag som de anlitat för teknisk förvaltning gör saker och ting på rätt sätt och där bör man åtminstone se efter vilket företaget i fråga är och vad denna skillnad beror på.

Ett bra sätt att skaffa sig ledtrådar och för att få någonting att utgå ifrån; referenser är alltid något att luta sig mot och att grunda sitt val på och så även då det kommer till teknisk förvaltning i Stockholm.